Despre Centrul de Bioetică

Centrul de Bioetică este o unitate de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, cu colaborarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca şi a insitutuţiilor de profil din ţară şi din străinătate.

A fost înființat în 22 Octombrie 2007, director fondator fiind Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă

Centrul de Bioetică are următoarele obiective:

  1. să faciliteze furnizarea promptă a informaţiei din domeniul Bioeticii.
  2. să realizeze legătura între diferitele centre universitare din România care arată interes faţă de acest domeniu.
  3. să fie punte de legătură între specialiştii din teologie şi cei din medicină şi alte domenii complementare, pentru formularea de puncte comune în problematica Bioeticii.
  4. să sprijine substanţial – prin prezentarea de poziţii, atitudini şi propuneri –activitatea Comisiilor de Bioetică din România ce funcţionează pe lângă structurile eclesiale.
  5. să contribuie la conturarea unui concept creştin în Bioetică.

DIRECȚII DE CERCETARE

  • Bioetica și societatea (responsabil: Călin Săplăcan)
  • Bioetica și progresul în medicină (responsabil: Cezar Login)
  • Bioetica și drept medical (responsabil: Marius Liviu Harosa)
  • Bioetica din perspectivă religioasă (responsabil: Liviu Jitianu)
  • Bioetică și integritate în cercetare (responsabil: Ion Copoeru)